Gå til forsiden

Licensbetingelser

Alle de programmer, der kan hentes fra denne server ("Software") er ophavsretligt beskyttede produkter tilhørende adgangforalle.dk og/eller dennes leverandører. Anvendelse af softwaren er underlagt vilkårene i den eventuelle slutbrugerlicensaftale, der følger med eller leveres sammen med softwaren ("Slutbrugerlicensaftale"). En slutbruger vil ikke kunne installere nogen Software, der ledsages af eller omfatter en licensaftale, medmindre vedkommende først accepterer licensaftalens vilkår.

I henhold til licensaftalen kan softwaren udelukkende hentes til ikke-kommerciel brug for slutbrugere. Enhver reproduktion og videredistribution eller kommerciel udnyttelse af softwaren, er udtrykkeligt forbudt i henhold til gældende lovgivning og kan resultere i alvorlige civil- og strafferetlige straffe. Overtrædere vil blive retsforfulgt i strengest muligt omfang.

Uden begrænsning for det foregående er kopiering eller reproduktion af softwaren til enhver anden server eller ethvert andet sted med henblik på videre reproduktion eller videredistribution udtrykkeligt forbudt.

Eventuelle indeståelser for softwaren gøres udelukkende i henhold til vilkårene i licensaftalen. Undtaget som indestået for i licensaftalen, fralægger adgangforalle.dk sig hermed ethvert ansvar og enhver betingelse angående softwaren, herunder ethvert stiltiende ansvar for salgbarhed, egnethed til bestemte formål, ejendomsret og ikke-krænkelse af rettigheder.

Ny version af adgangforalle

19/11-2018: Der er kommet en ny version af Adgang for alle, og den gamle holder op med at virke. Hent den nye version af Adgang for alle her.

Læs også

Slutbrugerlicensen i sin fulde ordlyd...

Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1017 København K E-mail: webtilgaengelighed@digst.dk | Brug af cookies